חינוך
חדשות
ספר הקהילה
 
צרו קשר
 
הדפסה
 
דף הביתחינוךכללי
כללי
כללי
ענבל - רכזת החינוך הרך

ועדת חינוך והנהלת החינוך גיבשו את העקרונות הבאים 
לקליטת ילדים במערכת החינוך של הקיבוץ:

בית התינוקות
בית התינוקות של הקיבוץ הנו חלק אינטגראלי ממערכת הגיל הרך והוא ערוך לקלוט תינוקות מתום חופשת הלידה, כמו גם תינוקות בוגרים יותר לפי החלטת ההורים.

תאריך כניסת התינוק למערכת ייעשה בתיאום עם רכזת הגיל הרך והאחראית על בית התינוקות. הקשר המוקדם בין ההורים לצוות מקדם את ההיכרות ההדדית, עוזר בהפגת חששות ומקל על הפרידה הנדרשת בתקופת הקליטה ובהמשך.

מטבע הדברים תינוקות נולדים לאורך השנה ולכן נכנסים למערכת באופן מדורג. כתוצאה מכך גדל מספר הילדים בבית התינוקות בהדרגה ובהתאם לכך מספר העובדים במהלך השנה.

בית התינוקות פועל כמסגרת חינוכית מלאה והתשלום הוא עבור חודש מלא.

בית התינוקות קולט תינוקות החל מפתיחת שנת הלימודים (27.8.13) ועד התאריך 1.5 בכל שנה וזאת על מנת לאפשר לילד מספיק זמן להיקלט לפני המעבר לפעוטון בסוף השנה.

על ההורים חלה האחריות לתאם עם רכזת הגיל הרך את מועד כניסת ילדם למערכת. תיאום ראשוני מומלץ לעשות כבר בתקופת ההיריון על מנת שהמערכת תוכל להתארגן בהתאם.

ניתן להכניס ילדים לבית התינוקות מתום חופשת הלידה (גיל 4 חודשים) ועד התאריך 1.5.

מערכת החינוך מתחייבת לשמור מקום לתינוקות הקיבוץ מתום חופשת הלידה ועד לגיל חצי שנה, וזאת כנגד התחייבות מראש מצד המשפחה. המשפחה תתבקש להפקיד צ‘ק בסך העלות של חודש שכר לימוד בבית התינוקות. במידה והמשפחה תכניס את הילד, יהווה הצ‘ק תשלום עבור החודש הראשון. במידה והמשפחה תחליט לבסוף שלא להכניס את הילד, יפדה הקיבוץ את הצ‘ק בגין שמירת המקום.

במידה ומשפחה רוצה להכניס תינוק לאחר גיל חצי שנה תשלם המשפחה על "שמירת מקום" עלות של 2/3 מהמחיר המלא לחודש, עבור כל חודש שבין גיל חצי שנה ועד לכניסת התינוק בפועל לבית התינוקות. 

בכל מקרה כאמור בסעיף א‘, לא ניתן יהיה לקלוט ילד לאחר התאריך 1.5.

הורי הקיבוץ יחתמו על חוזה התקשרות עם מערכת החינוך כפי שעושים הורי החוץ.

ככל שיתאפשר, בית התינוקות יקלוט גם תינוקות צעירים, שייוולדו בשנתון הבא אחרי השנתון של התינוקות שנמצעים בבית התינוקות. במידת הצורך תיפתח קבוצת תינוקות צעירים שיישארו בבית התינוקות לשנת לימודים נוספת ולא יעברו לפעוטון.


קליטה במערכת החל מהפעוטון
קליטת ילדים למערכת בכל הגילאים, החל מפעוטון שקד, תתקיים בפתיחת שנת הלימודים. החלטה זו נובעת מהעיקרון החינוכי שמטרתו מחד, לאפשר את קליטת כל הילדים יחד כקבוצה ואת הפניית מירב המשאבים והפניות של הצוות ומאידך, סיום שלב הקליטה וגיבוש הקבוצה הראשוני מהר ככל האפשר והתפנות לעשיה החינוכית השוטפת.

לאור כל האמור לעיל - למעט בבית התינוקות, לא תתאפשר קליטה לאחר פתיחת שנה (למעט החברים החדשים בשנה זו, שתלויים במועד מסירת ביתם החדש).

חברים חדשים והורים חדשים המצפים ללידה בשעה טובה, מוזמנים לפנות לענבל, רכזת הגיל הרך.

טלפון נייד: 052-4576274, טלפון במשרד: 09-8982499
מייל:haogen.yeladim@gmail.com 

 
* אנא העבירו את המידע למשפחות רלוונטיות שאינן נימצאות במערכת החינוך.


X סגור
כניסה לאתר הקהילה